Слушни
Aпарати
Zakaži besplatan pregled

Одбирање на апарати

Кога е во прашање вашиот слух, вашиот избор на слушен апрат со помош на Аудио БМ стручните лица, е една од најважните одлуки кои ќе ги донесете. Го тестираме вашиот слух, бираме и ви издаваме слушен апарат кој најдобро одговара на вашите лични, професионални, козметички и финансиски потреби.

Квалитетот како решение

Слушните апарати се мали електронски уреди, кои се носат во или позади увото и одредени звуци ги чинат погласни така да личноста со оштетен слух може да слуша, комуницира и потполно да учествува во секојдневните активности.

Слушните апарати првенствено се корисни во подобрување на слухот и разбирање на говорот на луѓето кои имаат губиток на слухот, кое всушност е резултат на оштетување на сензомните клетки во внатрешното уво. Закажете го вашиот термин уште денес заедно со нашите специјалисти за слушни апарати, кои ќе ви помогнат заедно да го одберете слушниот апарат кој е идеален за вас.

Open filters
13 products

Slušni aparati

13 products