Разлика помеѓуслушен апарат и слушен имплант?

Слушните апарати се помошни слушни уреди кои го појачуваат звукот и го чинат погласен. Звукот кој го произведува дури и најсовремениот слушен апарат, некогаш неможе да овозможи потполна корист на лицата со тешки и екстремно тешки оштетувања на слухот или со тешко оштетување на слухот на двете уши. Едноставно, без разлика колку е гласен звукот кој го овозможува слушниот апарат, кај тешко оштетениот слух, увото неможе да ги обработи информациите поради оштетувањето на служните ќелии.

Kohlearni implanti

Австралиската компанија  Cochlear LTD представува најголем и светски признаен производител на кохлеарни и баха импланти кои се вградуваат кај деца и возрасни , на кои неможе да се помогне да слушаат со примената на конвенционални слушни апарати.

Во соработка со најголемите клинички центри во земјата и странств, Аудио БМ и Cochlear LTD даваат шанса на децата и возрасните со екстремни оштетувања на слухот, активно да се вклучат во животните и друштвените текови на настаните. Тимовите на специјализирани стручни лица, заедно со етички и хуман пристап кон проблемот, вршат дијагностика, селекција на кандидати, како и самиот хируршки зафат за импланатација.

После имплантацијата, на пациентите им е обезбедено прецизно подесување и прилагодување на имплантите преку индивидуалните потреби на корисникот во просториите на Аудио Бм во Скопје.

Досегашните корисници на кохлеарен или баха имплант во нашата земја , до скоро беа принудени да одат во другите странски земји заради подесување на имплантот. (Хановер, Прага, Сегедин).

Slušni implanti

Rešenja za ekstremno teška oštećenja sluha

Kontaktirajte nas

Za vašu konačnu odluku najbolje je da se posavetujute sa našim stručnim kolegama. Pozovite nas ili posetite neku od naših Audio BM poslovnica i porazgovarajte sa našim ljubaznim stručnjacima.
Location:
Vuka Karadžića 1, Novi Sad 21000, Serbia
Email:
office[at]audiobm.rs
Phone:
+381 21 3000400