Оваа група ги обфаќа инзвонредните модели на Nevara1 I Zerena 1, секој овозможувајќи ги своите предности за подобро слушање.

Nevara 1 е вашата врска со подобро разбирање во бучни средини. СО функцијата за адаптивно намалување на буката и фокусирањето на разговор, добивате јаснотија во комуникацијата дури и кај помалку интензивните звуци. Освен тоа, опцијата за фокусирање на звук пред вас  го олеснува слушањето на телевизорот.

Zerena 1  е идеален за активните поединци во динамичните средини. Ви овозможува природна перцепција на звукот и разбирање на разговорот заедно со динамичката бука во позадина. Ако барате квалитетно слушно решение во ситуациите со помала бука, Zerena 1 е тука да ви го олесни секојдневното слушање.

Нивото 1 на слушни апарати – е избр кој го унапредува вашето слушно искуство во различни средини

Open filters
2 products

Нивото 1 на слушни апарати

2 products