Baha системот за коскено пренесување на звукот претставува револуционерно решение кое се потпира на природната способност на вашето тело да пренесува звук. Вашата коска, слично на воздухот,има способност да пренесува звучни вибрации. За оние кои се соочуваат со губиток на слух, ова е иновативен начин да го доживеат звукот.

Ако имате еднострана глувост, кондуктивно или мешано губење на слухот, Baha®  системот може да ви помогне да слушнете јасен, богат и природен звук, така да може да се вклучите во разговорите и да уживате во многуте активности кои ги сакате.

Во Baha системот, екстерниот процесор на звук го фаќа звукот во воздухот, а потоа звукот се претвара во вибрација. Потоа вибрациите се пренесуваат преку коските до вашето внатрешно уво.

Потонете во светот на Baha системите и откријте ги двете извонредни опции -  Baha Connect системот и  Baha Attract системот. Овие системи ви овозможуваат прилагодливост и удобност без прекин во пристапот кон звукот. Со baha системите, светот на звуците ви е на дланка, чекајќи да го истражите и да уживате во секоја нота.

Open filters
2 products

Baha Connect sistem

Baha Attract sistem

Baha системот

2 products