Производство: Cochlear

Баха Атракт систем

Вазно!!! Овај производ се не може да купите онлајн веќе е потребно да ги контактирате како би добили сите потребни информации.

Опис

Једноставно поштество со процесор звука (са магнетом за процесор звука) на имплант и одма можете наставници со даном док доживлевате звук што себе.

Имплантот Баха БИ300 се налага во кости и уха (стави до звука) и чини основ Баха систем. Dizajniran je da pospeši bžu i jaču integraciju za kost i pruži snažnu i pouzdanu platformu za sluh.

Разговорите со помош на стручни комуници или најблиски решенија за вас.