Важно е да се бринемо о дружење со здравје и одгово. Naša dijagnostička vaga je tu dam pomogne da pratite soj napredak i postignate vashe ciljeve, ali je takođe važno da je koristite na siguran način.

Молимо вас да има на уму да вага није намена за употребу особама (укључујуќи децу) со смањаним физички или ментални информации способностима, или недостатком искусва и знања, осим ако нису под наџором одговорне осо. Posebno vodite računa kada je reč o deci - deca bi trebala biti pod nadzorom kako se ne bi grala sa vagom.

Дијагностичка вага Rossmax WF260 je više od obične vage - она ​​је алат кои вам омогуќава брзо и единоставно повеќе телесни, мишиќне и коштане маса, хидрација тела и базално метаболизам. Ова вага е дизајнирана да вам пружи тачне и релевантни информации о ваше здравје. Uz mogućnost zasebnog memorisanja do 10 korisnika, ova vaga je savršena za celu porodicu.

Користите ова ваѓу со пари и уживаат во обзир наведени смернице како биште осигурување безбедност и прецизност мерење. Ваше здравље е драгоцено и заслужува најмоќно негу.

Нема пронаѓање производство

Нема производство кои одговарају одабиру

Dijagnostičke vage

0 products